hipergovazd.am

hy_AM

Աշխատասենյակի խոլ

10/18/14 19:55:39 | Առաջարկություններ | Գրասենյակային այլ կահույք
Իր իրական արժեքը 1.100.000 դրամ է:

Գինը:687000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:633878

Հայտարարություն:
Արա Հովհաննիսյան
Հեռախոս:
+374 093409989

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`