hipergovazd.am

hy_AM

arpine0540

04/21/12 18:49:10 | Առաջարկություններ | Այլ կենցաղային տեքստիլ
ՍՊԸ-ն առաջարկում է հեշտ և արագ փող աշխատել տանը…Պետք է տանը ունենալ ընդհամենը համակարգիչ և ինտերնետ և դրանցից օգտվելու մինիմալ հմտություններ…Աշխատում եք ամեն օր,ազատ գրաֆիկով,շաբաթ և կիրակի օրերը հանգիստ:Աշխատավարձը կազմում է 80-100.000 հազ. դրամ:Շտապեք…Տեղերը խիստ սահմանափակ են…Գրեք հենց հիմա arpin ... e2222@mail.ru kam zangeq 098365404 010230427 Arpinein

Գինը:100000 €

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630302

Հայտարարություն:
arpine nahapetyan
Հեռախոս:
+374 98365404

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`